Muritunet AS har besluttet at Fjordtrim ikke åpnes for offentlig bruk før tidligst i 2021.

Dette skyldes den pågående covid-19 pandemien.

Muritunet er svært sårbart for smitte. Skulle vi få smitte inn i våre lokaler vil det få dramatiske konsekvenser for vår drift.

En smittesituasjon vil få store konsekvenser for våre pasienter, våre ansatte og vår økonomiske bæreevne.

Vi må derfor beskytte vår drift etter beste evne. Vi beklager ulempen dette medfører for alle som ønsker å benytte våre flotte lokaliteter.

Vi håper likevel på forståelse for situasjonen. Vi følger situasjonen nøye og foretar kontinuerlige vurderinger.

Er noe uklart eller du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Slotsvik Kleive

Adm. direktør