Timen har fokus på styrke og uthaldenheit med minimalt bruk av utstyr, og med medium til høg intensitet. Øvelsane kan tilpassast alle nivå.

Neste vekes økt blir ei EMOM-økt; «every minute on the minute». 4-6 relativt enkle øvelsar der du skal gjennomføre eit visst antall repetisjonar innen 1 minutt, og kvile den resterande tida av minuttet. Det kan bli 10-30 sekund pause før neste minutt og ny øvelse byrjar. Det blir mellom 4-6 rundar totalt.

Dette er ein type program som er tidseffektivt og som raskt gir resultat.