TANITA er verdens mest populære kroppssammensetningsmonitor


Tanita maskinTanita fitnessvekt har sensorar som sender (eit) signal gjennom kroppen. Signalet måler motstand i fett og muskelvev. Registrerte data behandlast i den innebygde datamaskinan som saman med data om vekt, høgde, alder og kroppstype gir deg (nøyaktige) opplysningar om din kroppmasse-sammensetning og indre helse.
Tanita vekt:
Gjør segmentanalyse av feittprosent, vanninnhald, muskelmasse og mineral for armer, ben og overkropp.
Viser i prosent kor mykje feitt kroppen består av.
Måler mengde (av) muskelmasse i kroppen.
Finner ut mengde av visceralt fett. Det er fett som befinner seg rundt indre organ i mageregionen og øker risiko for hjerte- og karsykdom.
Avdekker metabolsk alder. En person på 60 år kan ha samme stoffskiftealder (metabolsk alder) som en 20 åring viss personen har god helse.
Måler kvilemetabolisme, eller kvilestoffskifte. Kvilemetabolisme angir de kaloriane som forbrennast under kvile i løpet av en 24 timers periode. Dette er minimum kaloriar som kroppen trenger i løpet av et døgn.

RETNINGSLINJER TANITA-VEKT:
• REINE FØTTER
• TØM BLÆRA FØR VEGING
• IKKJE TRENE FØR VEGING
• VEGING SKAL SKJE PÅ SAME TIDSPUNKT KVAR GONG
• UNNGÅ STORT MÅLTID SISTE TO – TRE TIMER FOR VEGING

Forsiktighetsregler: Personar med pacemaker og gravide bør ikkje bruke BIA-vekt.

Ta kontakt for ein TANITA kropssanalyse.
Pris er 100,- for medlemmar med årskort.
Pris for alle andre er 150,-