Etter dagens møtevirksomheter ved Muritunet (09.12.21), har det blitt bestemt at Fjordtrim vil holdes åpent. Gruppetimene vil holdes som vanlig, men avstandstiltak og smittevernstiltak er satt i verk. Spinning vil b.l.a ha et redusert antall deltakere. Det taes forbehold om at endringer kan skje fortløpende basert på nasjonale tiltak og lokalt smittetrykk, og vi takker for forståelsen!

Vi har satt en maksbegrensning på 20 personer i Fjordtrimlokalt samtidig, og ber om at dette taes hensyn til. Ellers gjelder de nasjonale tiltakene/restriksjonene med 1 meters avstand, 2 meter ved høy intensitet trening.

Vi ber om at dere opprettholder vasking av apparater etter bruk, vasker og spriter hendene. Og om dere er syke eller har symptomer på Covid ber vi dere om å bli hjemme, og få testet dere.

 

Takk for forståelsen og innsatsen!