Oppdatering av koronasituasjonen for opning av Fjordtrim

Fjordtrim vil fortsatt være midlertidig stengt til over sommerferien, og ny vurdering vil bli gjort i august. For Fjordtrim vil dette gjelde både aktivitet på treningssenteret, spinning- og gruppetimar. Årsaka til stenging er at vi vurderer det som ei auka smittefare for pasientane ved Muritunet, når dei skal dele fasilitetar med personar vi ikkje har moglegheit for å kartlegge med tanke på smitterisiko.

Vi synes dette er veldig leit, og håper våre medlemmar har forståelse for dette.

Medlemmar vil få utsatt sine medlemskap eller få igjen pengar dersom dei ønsker det.

Dersom treningssenteret ikkje kan opne etter ferien vil instruktørane uansett starte med gruppetreningar ute!

Fjortrim ønsker alle ein riktig god sommar!