På grunn av utviklinga i koronasituasjonen vil Fjordtrim forsatt være stengt frammover. Vi vil informere undervegs. Ta godt vare på kvarandre i tida frammover.

Helsing oss på Fjordtrim