Kjøp av månadskort og årskort gir deg tilgang til treningsrommet på Fjordtrim i våre opningstider.

I tillegg kan du delta på  spinningtimar og andre felles treningstilbod.

For oversikt, sjå vår timeplan.

Årskort inkl. gruppetreningar, tilgang til bassenget og badstu i offentlig bading: Pris
 Ordinær medlem 2 900
 Student/senior over 65 år 2 500
 Barn, 12 -16 år 1 500
Aktiv familie:  
Ordinær medlem 2 700
Ungdom, 16 – 18 år 2 300
Barn 12-16 år 1 300
Årskort må kjøpast samtidig for minimum 3 personar for å verte rekna som aktive familie. For einslege forsørgjarar er det nok med 2 personar for å verte rekna som aktiv familie. 
Månadskort inkl. gruppetreningar:  
Ordinær medlem 350
Student/senior over 65 år 310
Barn, 12 -16 år 210
Andre prisar:  
Drop-in 90
Drop-in, student/senior over 65 år 70
Drop-in, 12-16 år 60
Kondisjonstesting (Første test) / Retest 550/450
Kroppssammensetningsvekt – Tanita med og / uten årskort 100/150
Personlig trening pr. time. 450
Nøkkelkort inkl låsbar garderobeskap 130
Nøkkelkort gamalt 80
Pulsbelte 50